พระปิดตา

รหัส D025

รหัส D026

รหัส D027

รหัส D028

รหัส D029

รหัส D030

รหัส D031

รหัส D032

รหัส D033

รหัส D034

รหัส D035

รหัส D036

ปิดตา ท้ายย่าน พิมพ์ชีโบ สรรคบุรี