พระสมเด็จ

รหัส PA072

รหัส PA073

รหัส PA074

รหัส PA075

รหัสPA076

รหัสPA077

รหัสPA078

รหัสPA079

รหัสPA080

รหัสPA081

รหัสPA082

   พระสมเด็จ เผ่า ๒๔๙๕

รหัสPA083