หลวงพ่อเงิน

รหัสPB023

รหัสPB024

รหัสPB025

รหัสPB026

รหัสPB027

รหัสPB029

รหัสPB030

รหัสPB031

รหัส PB034

รหัส PB035

   หลวงพ่อเงิน พิมพ์นิยม

รหัส PB036

   หลวงพ่อเงิน พิมพ์จอบใหญ่

รหัส PB037

 หลวงพ่อเงิน พิมพ์จอบเล็ก