ธรรมะ : ปล่อยวาง

การปล่อยวางมี ๒ ประเภท๑. การปล่อยวางด้วยความรู้๒. การปล่อยวางความเขลา การปล่อยวางด้วยความรู้เกิดขึ้น เพราะผู้ปล่อยวางนั้น ตระหนักรู้เท่าทันความจริงของโลกและชีวิตว่า

อ่านเพิ่มเติม...

ความสุขที่ถูกมองข้าม

 บ่อเกิดแห่งความสุขมีอยู่กับเราทุกคนในขณะนี้อยู่แล้วเพียงแต่เรามองข้ามไปหรือไม่รู้จักใช้เท่านั้นเมื่อใดที่เรามีความทุกข์ แทนที่จะมองหาสิ่งนอกตัว

อ่านเพิ่มเติม...

สร้างบุญบารมีของตน ก่อนจะขอยืมบุญบารมีของใคร

“ลูกเอ๋ย ก่อนจะเที่ยวไปขอบารมีหลวงพ่อองค์ใดเจ้าจะต้องมีทุนบารมีของตนลงทุนไปก่อนเมื่อบารมีของเจ้าไม่พอจึงค่อยขอยืมบารมีคนอื่นมาช่วย

อ่านเพิ่มเติม...

ธรรมะ : วิธีอยู่อย่างมีความสุข

นุษย์เรานี้มีข้อเสียประการหนึ่ง คือว่า ชอบเก็บทุกอย่าง วัตถุก็เก็บ อารมณ์ก็เก็บ มีอะไรผ่านมาก็เก็บใส่กระเป๋าเสียเรื่อย เอาไปกองไว้เยอะแยะในที่ที่จะกองได้ ถ้ามีทางพอที่จะวางของได้ มันก็ค่อยมากขึ้น ๆ 

อ่านเพิ่มเติม...

ที่มาของบทสวด นะโม 3 จบ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ(๓ ครั้ง)ข้าพเจ้า ขอนอบน้อมแด่ พระผู้มีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

อ่านเพิ่มเติม...