เคล็ดการใช้อำนาจบุญแก้กรรมเก่า-ปัญหาชีวิต

โดย พระอาจารย์เกษม อาจิณฺณสีโล วัดป่าสามแยก อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ (ก่อนอ่านตั้งนะโม ๓ จบ)
เคล็ดการใช้อำนาจบุญแก้กรรมเก่า-ปัญหาชีวิต

อ่านเพิ่มเติม...

คำอธิษฐานเวลาทำบุญ

ขอบุญจาก............(ธรรมทาน,สังฆทาน,วิหารทาน )นี้ จงถึง
แก่เจ้ากรรมนายเวรและผู้ปกปักรักษาดูแลช่วยเหลือข้าพเจ้าและครอบครัวที่มาถึงตัวทุกภพทุก ภูมิ

อ่านเพิ่มเติม...

การตัดกรรม

การตัดกรรมก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีผู้กล่าวคัดค้านว่ากรรมเป็นเรื่องที่ไม่มีใครจะเอาอะไรไปตัดได้ ทั้งๆที่พระพุทธองค์ทรงสอนให้ละกรรมชั่วหันมาทำแต่กรรมดี หมายถึง ตัดการกระทำความชั่วและอกุศลทั้งปวง

อ่านเพิ่มเติม...

บุญมี 10 อย่าง ทำครบแล้วจะรุ่งเรืองทุกๆ ด้าน

ประการแรก บุญเกิดจากการให้ทาน หมั่นให้เนืองๆ ซึ่งจะส่งผลให้เราเป็นคนมั่งคั่ง มีทรัพย์มาก
ประการที่สอง บุญเกิดจากการหมั่นรักษาศีลให้เคร่งครัดโดยลำดับ ซึ่งจะส่งผลให้เรามีสุขภาพดี ชีวิตมีสวัสดิภาพและสวยงาม

 

อ่านเพิ่มเติม...

การแก้กรรม 45 อย่าง "ไม่น่าเชื่อแต่จริง" รีบเช็คด่วน!!

1. กรรมที่ไม่มีลูก 
กรรมจาก การทำร้ายลูกของสัตว์อื่น พรากสัตว์อื่นจากพ่อแม่หรือเคยข่มเหงลูกคนอื่น 
ลดกรรม ด้วยการงดกินเนื้อสัตว์ทุกๆ 7 วัน ในทุกๆเดือนทำบุญปล่อยปลาลงน้ำ ปล่อยนกปล่อยกา ทำบุญบริจาคทานที่มูลนิธิสัตว์หรือ 

อ่านเพิ่มเติม...