คาถาหลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด, คาถาหลวงปู่ทวดเปิดโลก

คาถาหลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด, คาถาหลวงปู่ทวดเปิดโลก วัดช้างให้ ตำบลป่าไร่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 

นะโม ๓ จบ)

อ่านเพิ่มเติม...

สุดยอด! พระคาถาอัญเชิญญาณบารมี "หลวงปู่สรวง" ไว้ป้องกันภัย มีเงินใช้ไม่ขาดมือ ...สาธุ!!

พระอาจารย์บุญช่วยเมตตาให้พระคาถาเชิญญาณบารมีหลวงปู่สรวง และอนุญาตให้เผยแพร่ได้ คาถานี้ท่านเล่าว่าต้องขึ้นไปบนเขากุเลนจากนั้นอาจารย์จันตึ๊บจึงบอกคาถาให้ เนื้อความคาถามีดังนี้

 

อ่านเพิ่มเติม...

สวดแล้วดี! พระคาถาอภิญญาเพียงสองบท ภาวนาไว้มีฤทธิ์เทียบได้กสิณ10 สมาธิขั้นสูง!

พระคาถาอภิญญานั้นแบ่งออกเป็น ๒ บทด้วยกัน บทแรกคือ สัมปะจิตฉามิ ถ้าจะภาวนาคาถาบทนี้ ให้ขึ้นต้นด้วยนะโมฯ ๓ จบ พุทธังฯ ธัมมังฯ สังฆังฯ สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิฯ ตะติยัมปิฯ แล้วภาวนา อิติปิ โสฯ สวากขาโตฯ สุปฏิปันโนฯ จนครบก่อน หลังจากนั้นจึงภาวนา สัมปะจิตฉามิ

 

อ่านเพิ่มเติม...

คาถาหลวงพ่อโอภาสี พระมหาเถราจารย์ผู้เรืองเวทย์ ทรงพุทธาคมแก่กล้า  

คาถาของหลวงพ่อโอภาสีบทนี้ แท้จริงแล้วก็คือ คาถายอดพระภัณฑ์พระไตรปิฎกที่หลวงพ่อโอภาสีนำมาย่อและเรียบเรียงใหม่เพื่อให้ง่ายต่อการท่องจำของลูกศิษย์และผู้ศรัทธา นิยมใช้สวด หากอยู่กับบ้านก็ใช้ป้องกันอันตรายที่จะเข้ามา

อ่านเพิ่มเติม...

คาถาชุมนุมเทวดา

ชุมนุมเทวดา

สะรัชชัง สะเสนัง สะพันธุง นะรินทัง
ปะริตตานุภาโว สะทา รักขะตูติ ผะริตวานะ
เมตตัง สะเมตตา ภะทันตา อะวิกขิตตะจิตตา

อ่านเพิ่มเติม...