sawadee

พระคือศุูนย์รวม เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ของชาวพุทธศาสนิกชน ทุกคน ต่างหวงแหน ต่างแสวงหามาครอบครอง จึงทำให้เกิด การแลกเปลี่ยนและมอบให้เป็นการตอบแทน และค่อยๆเปลี่ยนแปลงไป จนในที่สุด กลับกลายมาเป็น ธุรกิจพระเครื่อง อย่างเต็มรูปแบบในยุค ITปัจจุบัน

 หลวงพ่อขาว วัดปราสาท อินทร์บุรี