พระครูไพโรจน์ รหัส G003


 พระครูไพโรจน์ วุฒาจารย์

  วัดสวมส้ม พ.ศ.๒๔o๑

รหัส G003