เหรียญหลวงพ่อสงฆ์ รหัส G002


    เหรียญหลวงพ่อสงฆ์ 

วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย ชุมพร

 รหัส G002