คำไทย-ภาษาลาวโบราณพึงระวัง

ทุกครั้งที่เดินทางเข้าประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยลาว (สปป.ลาว) หลายคนอาจจะเคยสงสัยว่าเพราะเหตุใด นาสื่อสารไปถึงทําให้คนลาวดูมีท่าทางงุนงง หรือเข้าใจผิดได้ของสิ่งหนึ่ง แต่ได้อีกสิ่งหนึ่งมาแทน หรืออาจทําให้คนฟัง เกิดอารมณ์โกรธโดยไม่ตั้งใจ ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้ว เพื่อความสะดวก ราบรื่นในการเดินทาง ลองมาดูกันว่าคําใดบ้างที่ควรใช้ หรือ ไม่ควรใช้ และควรใช้เมื่อเวลาใด

 

แก้ว กับ จอก

 

คนไทยบอกว่า “ขอน้ําเย็นหนึ่งแก้ว” หรือ ขอเบียร์หนึ่งแก้ว เราจะได้น้ําหรือเบียร์ใส่แก้ว แต่ถ้าพูดกับคนลาว เราจะได้น้ําหรือ เบียร์ใส่ขวด ถ้าอยากได้น้ําหรือเบียร์หนึ่งแก้ว ต้องบอกว่า ขอน้ํา เย็นหนึ่งจอก หรือ ขอเบียร์หนึ่งจอก


กระบอง หรือ กะบอง


ถ้าจําเป็นต้องเดินป่าในเมืองลาว แล้วต้องการ ขี้ได้ สําหรับจุดไฟนําทาง ให้บอกคนที่นั่นว่าต้องการ กะบอง แต่ถ้า คุณต้องการอาวุธป้องกันตัว แล้วร้องขอ กระบอง คุณอาจจะได้ ขี้ไต้มาแทนทันที

 

ข้าวต้ม หรือ ข้าวเปียก


พวกที่ชอบกินข้าวต้มรอบดึก ถ้าไปเมืองลาวและอยากกิน ข้าวต้มต้องบอกพนักงานในร้านเรียกว่า อยากกินข้าวเปียก เพราะถ้าบอกว่า อยากกินข้าวต้ม ท่านจะได้ ข้าวต้มมัด ทันที


แตก


ถ้าคนลาวบอกว่าระวัง “ไม้แดกตา” แสดงว่าเขากําลังบอก ให้เราระวังไม้จะแทง หรือทิมตา หรือถ้าชวนเราว่า “ไปกิน ปลาแดกกัน” แสดงว่าเขาต้องการชวนเราไปกิน ปลาร้า ที่ผ่าน กรรมวิธียัดไว้ในหม้อ ซึ่งต่างกับคําว่า แตก ในภาษาไทยที่หมายถึง การพูดจาแทงใจ หรือคําไม่สุภาพที่หมายถึง กิน หรือรับประทาน


ซื้อตัว กับ ขี้ตัว


ถ้าจะต้องซื้อตั๋วโดยสาร หรือตัวเพื่อทํากิจกรรมใดๆ จะต้อง บอกว่า ซื้อ เขาถึงจะส่งตัวมาให้เรา แต่ถ้าที่ไหนมีป้ายเขียน ข้อความว่า ที่นี่ไม่ตัว แสดงว่าเขาต้องการบอกว่า ที่นี่ไม่หลอก หรือไม่โกหก

 

ถอก กับ ถุงยาง

 

11 ในภาษาลาว “เอก” หมายถึง เท หรือออกดอก เช่น ถอก เงินออกมาจากกระปุก, ข้าวกําลังถอกรวง แต่ถ้าเป็นคําไทย จะหมายถึง การร่นเข้าไป ซึ่งใช้กับอวัยวะเพศชาย ส่วนคําว่า ถุงยาง ในภาษาลาวนั้นหมายถึง ถุงพลาสติก ไม่ได้หมายถึง ถุงยางอนามัย ในภาษาไทย


ท่อตูด


จะดื่มน้ําหากต้องการ หลอดดูด ให้เรียกว่า ท่อดูต ซึ่ง ต่างจากภาษาไทยที่หมายถึง ท่อดูดส้วม หรือท่อน้ําขนาดใหญ่”


ซื้อของ


ขาช้อปปิ้งทั้งหลายพึงระวัง ทุกครั้งที่จะให้คนลาวพาไป ซื้อของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้าน อย่าไปบอกเขาล่ะว่าให้หาฯ ซื้อของ เพราะถ้าใช้คํานี้ เขาจะพาคุณไป ซื้อบริการทาง ทันที แต่ถ้าคุณอยากซื้อของ ซึ่งหมายถึง สิ่งของเครื่องใช้ ใน บอกว่า ซื้อเครื่อง


จอด กับ หยุด


ถ้าขับรถแล้วเกิดยางแตก คุณต้องการหาร้านปะยาง คุณ ต้องบอกคนที่นั่นว่าจะไป ร้านจอดยาง หรือถ้าต้องการหาท จอดรถ คุณจะต้องถามว่า มี บ่อนจอดรถ ที่ไหนบ้าง แต่ถ้า ต้องการให้หยุดในความหมายภาษาไทย จะต้องบอกว่า เขา


ซ่อง กับ ซ่อง


ซอง ความหมายในภาษาไทย คือ แหล่งค้าประเวณี เป็น ที่อโคจร มีความหมายในทางไม่ดี แต่ถ้าคนลาวถามว่า “บ่อนนี้ ช่องทางไปนั่นคือเขาต้องการถามว่า ที่นี่มีช่องทางไปได้หรือไม่ scr888ไทย