พระบวชใหม่ทำอย่างไรให้จิตสงบ

การอบรมพระภิกษุใหม่นั้น พระภิกษุใหม่ก็ต้องรู้จักข้อวัตรของตนเองก่อน และรู้จักอันตรายของภิกษุใหม่ คือ

อ่านเพิ่มเติม...

ใช้ชีวิตเหมือนเต่า ธรรมะท่านธมฺมวิตโก

ต่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มนุษย์รู้จักกันดี "แล้วมันเกี่ยวกับธรรมะอย่างไร" ท่านอาจจะมีความคิดอย่างนี้ แต่มันได้ให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตแก่ผู้คนและข้อคิดธรรมะให้ปฎิบัติ

อ่านเพิ่มเติม...

คาถาสืบชะตา-ต่ออายุ (2)

คาถาสืบชะตา-ต่ออายุ เป็นพระคาถาที่อยู่ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าได้ทรงเมตตาให้เทวดาองค์หนึ่งที่กำลังหมดอายุขัย จะต้องลงไปเสวยกรรมในนรก แต่เทวดาองค์นี้มีความกลัวมาก

 

อ่านเพิ่มเติม...

ถ้าเรามีเงินกันคนละสิบล้านบาท

จะเป็นอย่างไรถ้าทุกคนในประเทศมีเงินสดที่ไม่รวมทรัพย์สินอย่างน้อย
คนละสิบล้าน ?

อ่านเพิ่มเติม...