คาถาสืบชะตา-ต่ออายุ (2)

คาถาสืบชะตา-ต่ออายุ เป็นพระคาถาที่อยู่ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าได้ทรงเมตตาให้เทวดาองค์หนึ่งที่กำลังหมดอายุขัย จะต้องลงไปเสวยกรรมในนรก แต่เทวดาองค์นี้มีความกลัวมาก

 

ที่จะต้องลงไปเกิดในเมืองนรก จึงดิ้นรนทุกวิถีทางที่จะไม่ไป แต่ก็ไม่มีใครจะช่วยเหลือได้ แม้แต่องค์พระอินทร์ แต่ยังโชคดีที่พระพุทธเจ้า ทรงแนะนำให้ภาวนาคาถาบทนี้ จะได้มีอายุยืนยาวต่อไป เพื่อที่จะได้ใช้เวลาที่เหลืออยู่นี้บำเพ็ญภาวนา ใช้หนี้กรรมที่มีอยู่ให้หมดไป

 

พระคาถาบทนี้จึงมีอานุภาพมากในเรื่องของการมีอายุยืนยาว และยังทำให้สุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างง่ายๆ อีกด้วย สำหรับผู้ที่มีสุขภาพไม่ดี มีอาการป่วยแล้วรักษาหายยาก ควรหมั่นท่องภาวนาเป็นประจำ จะหายได้โดยเร็ววัน

บทสวดคาถาสืบชะตาต่ออายุ บทสวดเสริมดวงชะตาให้อายุยืนนาน

คาถาสืบชะตาต่ออายุ
 
อัตถิ อุณหิสสะ วิชะโย ธัมโม โลเก อะนุตตะโร
สัพพะสัตตะหิตัตถายะ ตัง ต์วัง คัณหาหิ เทวะเต
ปะริวัชเช ราชะทัณเฑ อะมะนุสเสหิ ปาวะเก
พะยัคเฆ นาเค วิเส ภูเต อะกาละมะระเณนะ วา
สัพพัส์มา มะระณา มุตโต ฐะเปต์วา กาละมาริตัง
ตัสเสวะ อานุภาเวนะ โหตุ เทโว สุขี สะทา
สุทธะสีลัง สะมาทายะ ธัมมัง สุจะริตัง จะเร
ตัสเสวะ อานุภาเวนะ โหตุ เทโว สุขี สะทา
ลิกขิตัง จินติตัง ปูชัง ธาระณัง วาจะนัง คะรุง
ปะเรสัง เทสะนัง สุต์วา ตัสสะ อายุ ปะวัฑฒะตีติ ฯ


 ที่มาบทความ 

http://dhamma.mthai.com